Over mij

Mijn naam is Mariska van Bokhoven, geboren in 1984 en in maart 2017 afgestudeerd als Transpersonal Regression Therapist (TRT).

Regressietherapie Rotterdam

Eerder ben ik in 2006 afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverleenster (SPH) te Rotterdam. Daarna heb ik de docenten opleiding tweede graads in pedagogiek afgerond in Amsterdam.

Ik ben begonnen met werken op een Heilpedagogisch kinderdagcentrum in Den Haag waar therapeutisch onderwijs wordt geboden aan kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Na dit een aantal jaar te hebben gedaan ben ik voor 2,5 jaar in Canada gaan wonen, waar ik Frans heb gestudeerd, vrijwilligster was bij de SPCA en werkte voor een internationaal lokalisatie en vertaalbedrijf. Het was een mooie tijd en zeker verrijkend. Hierna wist ik ook zeker dat ik liever met mensen werkte dan voor mensen.

Terug in Nederland begonnen als ambulant begeleidster voor gezinnen waarin ik de ouders coachte, begeleidde en ondersteunde in de opvoeding van hun kind met een verstandelijke beperking en/ of bijkomende stoornissen (zoals autisme/ ADHD etc.). Dit vond ik heerlijk werk en ik kijk ook terug op een mooie tijd. Ondertussen kwam er een plek vrij op het Heilpedagogisch kinderdagcentrum waar ik eerder had gewerkt. Hier ben ik als Persoonlijk Begeleidster aangenomen, waar ik naast het werken op de werkvloer met de kinderen ook de dossiers opstelde en bijhield, oudercontacten onderhield en met het overige netwerk van de kinderen overlegde en contact hield (denk aan pleegzorg, jeugdzorg, voogden etc). Ik merkte dat ik steeds meer met mijn hoofd ging werken, mijn gevoel minder pakte en het contact met de kinderen meer en meer kwijt raakte. Ik ben daardoor in 2015 teruggegaan naar de functie begeleidster en begonnen met studeren bij Tasso in Utrecht. Ik merkte dat ik naast begeleiden dieper wilde werken met mensen. Ik vroeg me af waar gedragingen en emoties vandaan kwamen vanuit een meer spiritueel oogpunt, welke energieën er speelden en ik wilde weten hoe ik hier meer in kon betekenen niet alleen voor kinderen, maar zeker ook voor volwassenen. Transpersoonlijke Regressietherapie sloot precies aan op deze vragen die ik had. Het voelt alsof ik eindelijk iets heb gevonden waar ik al mijn kwaliteiten tegelijk in kan zetten en mensen kan helpen. Dat geeft een ontzettend goed gevoel.

In 2018 & 2019 heb ik de opleiding nogmaals gevolgd om in december 2019 te starten als supervisor aan het Tasso instituut voor Tasso Nederland, Tasso International en Tasso India.

Als supervisor begeleid en beoordeel ik studenten tijdens hun praktijkexamens van de opleiding tot Transpersoonlijke Regressietherapie.

Als supervisor in India beoordeel ik de supervisors die supervisies begeleiden en beoordelen van de studenten aldaar.