Regressietherapie

Wat is regressietherapie?

Regressie betekent: teruggaan naar een vroeger stadium. Regressietherapie gaat er vanuit dat elk probleem een oorzaak heeft, een oorsprong. In regressietherapie gaan we terug naar de oorsprong door middel van een vorm van trance (ook wel sterke focus, geen hypnose). Dit kan een situatie uit je jeugd zijn, je kindertijd et cetera. Je bent bijvoorbeeld gepest, gekleineerd of hebt heftige situaties meegemaakt en daar heb je nu nog last van. Of je hebt ergens last van en je begrijpt niet hoe dat komt of wat het nu eigenlijk is, zoals ook bij vage klachten.  In trance gaan we terug naar de situatie, die je onbewuste en lichaam wel hebben onthouden. Je bent met je bewustzijn aanwezig in het hier en nu, maar ook in het daar en toen.  En dat maakt deze therapie zo helend, je kunt stukken die verdrongen, vergeten en onverwerkt zijn naar je huidige bewustzijn halen, waardoor je het in het hier en nu kunt helen. Hier zijn mooie technieken voor. Dit kan soms best spannend en emotioneel zijn. En juist dan weten we dat we op de goede plek zitten. We hebben het probleem gevonden. Elk probleem draagt de oplossing in zich.

De sessies zijn meestal in te delen in twee delen; een regressiedeel en een deel waarin we energiewerk doen.

Wat is Transpersoonlijke Regressietherapie?

Deze therapie heet transpersoonlijke regressietherapie, omdat de gewone grenzen van onze persoonlijkheid overschreden kunnen worden.

In plaats van situaties die we kennen uit ons huidige leven, komen er bijvoorbeeld indrukken van situaties die we niet kennen; onbekende plaatsen, onbekende personen etc. Hiermee gaan we aan de slag. We oordelen niet, we nemen alleen de indrukken die opkomen. Ook hier gaan we terug naar de oorsprong en helen deze.

Voorbeelden van situaties waarin we terecht kunnen komen:

  • Prenatale ervaringen
  • Innerlijk kindwerk; delen van onszelf die vast zijn komen te zitten en niet verder kunnen.
  • Ongelukken en operaties
  • Energie van anderen
  • Internalisaties en patronen van onszelf
  • Internalisaties en patronen door de familiegeneraties heen
  • Ervaringen waarin we geen lichaam hebben
  • Ervaringen van levens in andere tijden

NB: Voor deze therapie hoef je niet in reïncarnatie of vorige levens te geloven. Het werkt helend zoals het onderbewuste het aan ons toont. Ik neem elke indruk (een beeld, gevoel e.d.) serieus zodat we samen tot de kern kunnen komen.

Voor informatie over toepassingen van de therapie en voor wie klik hier.

Hoe kan iets dat ik niet weet of ken me nu in de weg zitten?

We gaan ervan uit dat ‘oude pijn’ geheeld wil worden. Het wil erkend en gezien

worden. Zolang die heling niet plaats vindt, zal een klacht zich blijven voordoen om aan te geven dat daar de ‘oude pijn’ zit. Het probleem draagt de oplossing in zich. Sommige problemen hebben een oorsprong die niet in het hedendaagse leven ligt. Voor het onbewuste bestaat er geen tijd.