Privacy Verklaring Living Practice

Living Practice, gevestigd aan de Langendamsedijk 8 te Graauw, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 www.livingpractice.life, Langendamsedijk 8, Graauw, tel. 0627376881

Mariska van Bokhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van Living Practice. Zij is te bereiken via livingpractice.life@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

 Living Practice verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 Living Practice verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid (Sociaal, emotioneel, mentaal, fysiek, verleden en heden)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Living Practice verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • In verband met Vitaal Belang van jou als client
 • Living Practice analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

 Living Practice neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Living Practice) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 Living Practice bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ziekteverzekering en verzekeringsnummer

Papier: Dossiermap achter slot

Harde schijf: Achter slot

Bewaartermijn: 15 jaar

Reden: Wetgeving, belastingdienst, versturen van factuur

 

Personalia: Naam, telefoonnummer, geboorteplaats, e-mailadres

Papier: Dossiermap achter slot

Harde schijf: Achter slot

Bewaartermijn: 15 jaar

Reden: Grondslag toestemming, grondslag overeenkomst, bewaartermijn dossiers cliënten overheid

 

Personalia: Naam en e-mailadres

Online: Beveiligd e-mailaccount

Bewaartermijn: 15 jaar na laatst geleverde dienst door Living Practice

Reden: Grondslag toestemming, grondslag overeenkomst, contact- en informatievoorziening

 

Bijzondere persoonsgegevens: Gezondheid (Sociaal, emotioneel, mentaal, fysiek, verleden en heden)

Bewaartermijn: 15 jaar

Papier: Dossiermap achter slot

Harde schijf: Achter slot

Geluidsrecorder: Achter slot. Per 1 februari 2024 worden er geen geluidsopnames meer gemaakt van de sessies. Vanaf deze datum wordt dit dus ook niet meer opgeslagen.

Reden: Grondslag Vitaal Belang, Toestemming en Overeenkomst, bewaartermijn dossiers cliënten overheid, Onderzoek, Analyse en Evaluatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

 Living Practice verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Living Practice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Living Practice gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Living Practice en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar livingpractice.life@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Living Practice wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Living Practice neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via livingpractice.life@gmail.com