Meer lezen?

Zou je meer willen lezen over regressie- en reïncarnatietherapie? Of ben je misschien geïnteresseerd om de studie te gaan doen? Dan kan ik je de volgende boeken aanraden, geschreven door Hans ten Dam.

Hans ten Dam is de grondlegger van Regressie- en reïncarnatietherapie in Nederland. De verschillende scholen die nu bestaan, zijn allemaal opgericht door oud studenten van Hans.  Het instituut waar hij ook nu nog lesgeeft en wat hij heeft opgericht, heet Tasso.

De boeken die ik kan aanraden zijn:

Dit boek is het handboek van de opleiding tot regressie- en reïncarnatietherapeut. De kneepjes van het vak zijn duidelijk en helder uitgelegd. Je vindt er casussen en het merendeel van onderwerpen die je in een sessie tegen kan komen. Bekijk het boek door hier te klikken.

Deze geheel geactualiseerde en gecombineerde heruitgave is gebaseerd op de bestudering van ruim 350 boeken op het gebied van regressie- en reïncarnatie, waaronder de meest recente, alsmede op vele collegiale contacten met regressietherapeuten in Nederland en daarbuiten. Ring van Licht is het meest informatieve boek dat u ooit over dit onderwerp zult lezen. Bekijk het boek door hier te klikken.

Maarten Oversier, een collega Regressietherapeut, schreef het nu vrij bekende boek:

Echo’s van onverwerkt trauma uit ons verleden, zelfs vorige levens, bezorgen de moderne mens hun fysieke, psychische of emotionele klachten. Maar wat is nou de werkelijke ontstaansgeschiedenis van deze opgelopen traumata? Vervlochten met de verslagleggingen van cliënten die hun opzienbarende herstelverhalen vertellen, legt Maarten uit hoe onze onvoltooide geschiedenis onverbiddelijk doorsijpelt naar het heden. Klik hier voor meer informatie.

Andere boeken die ook heel waardevol kunnen zijn om te lezen als je interesse hebt in de oorzaak en het ontstaan van traumata.

Dit diepmenselijke boek geeft een verhelderend inzicht in de oorzaken en gevolgen van trauma, en biedt hoop en duidelijkheid voor iedereen die de verwoestende effecten van traumatische ervaringen heeft leren kennen. Trauma is een van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd, niet alleen vanwege zijn uitwerking op slachtoffers van ongelukken en misdrijven, maar vooral ook vanwege de vaak minder zichtbare tol die huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing en verslaving eisen. Meer informatie over dit boek, vind je hier.

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en aan de hand van vele voorbeelden en verhalen uit zijn eigen huisartsenpraktijk en zijn werk in de palliatieve en verslavingszorg, geeft Maté antwoord op vragen over de rol die de mind-bodyconnectie speelt in het ontwikkelen van lichamelijke en geestelijke ziektes. Hij geeft overtuigend bewijs voor deze link en laat bovenal zien dat wij allemaal de wijsheid bezitten om onszelf te helen.  Klik hier voor meer informatie over dit boek.